Doplňky a volitelné příslušenství značicích laserů - 2. část

03.01.2022

V předchozí části tohoto článku jsme se věnovali volitelnému příslušenství značicích laserů, tedy zařízením, které se nějakým způsobem ke stroji připojí, aby se zvýšila jeho produktivita nebo využitelnost. Jednalo se o rotační osy, rotační a lineární pracovní stoly a pásové podavače. V dnešním díle se podíváme na výbavu, kterou je třeba ve většině případů pořídit již s novým strojem. Její dodatečná instalace by ve většině případů byla neekonomická.

Autofocus

Pro správnou práci značkovacího laseru je třeba nastavit laserovou hlavu do správné výšky nad značený výrobek. Většina prodávaných strojů kombinuje pro usnadnění správného nastavení výšky dvě laserové diody a manuálně nastavitelnou výšku pracovní osy Z. Toto řešení je zcela funkční a však při častém přenastavování výšky je toto řešení nepohodlné a často vede k chybám obsluhy a znehodnocení výrobku při značení. Na opačném konci je pak řešení s proměnlivou ohniskovou vzdáleností stroje. Toto řešení je ale velmi drahé. Vhodnou alternativou je tak autofocus.

Autofocus je zařízení, které na pokyn operátora automaticky změří aktuální výšku pracovní hlavy nad značeným výrobkem a nastaví její správnou hodnotu s přesností na desetinu milimetru posunem galvohlavy v ose Z. K nastavení ohniskové vzdálenosti tak není třeba používat drahý a technicky náročný systém proměnlivého ohniska, přesto se však jedná o rychlé a přesné řešení. Celý proces fokusace laseru se ovládá jedním tlačítkem a trvá zhruba 5 vteřin.


Cyclops CCD systém

Cyclops CCD systém usnadňuje pozicování značení na výrobek. Pokud pracujete s jednoduchými texty a obrazci, je pro pozicování laseru zcela dostatečný systém červeného rámečku, který je standardem všech prodávaných strojů. V případě složitých značení nebo značení více prvků v jednom kroku je však Cylops CCD systém nenahraditelný.

Cyclops CCD systém rozšiřuje laserovou galvo hlavu o CCD kameru. Tato kamera snímá pracovní plochu laseru a přenáší obraz do ovládacího PC. Operátor laseru tento obraz vidí přímo v ovládacím programu stroje. Pozicování grafických prvků potom probíhá tak, že operátor myší jednoduše posune grafiku v ovládacím programu stroje na požadované místo myší a laser ji na tomto místě vypálí.


Optická závora

Optická závora je dalším doplňkem pro zvýšení bezpečnosti obsluhy laseru. Zatímco otevřený laser je výhodný pro svou jednoduchost a snadnost obsluhy, krytovaný laser je výhodný pro vysokou míru zabezpečení. Nevýhoda kytovaného laseru je naopak ztížená manipulace s výrobky a nutnost neustálého otevírání a zavírání krytu, které je časově přeci jen náročné. Optická závora zajistí to, že obsluha v průběhu práce nemůže při značení sáhnout do pracovního prostoru stroje, respektive se práce stroje při narušení prostoru okamžitě přeruší.