Jak správně používat plyn při laserovém svařování (1. část)

09.11.2021

Při laserovém svařování ovlivní ochranný plyn tvorbu svaru, kvalitu svaru, hloubku průvaru a šířku průvaru. Ve většině případů bude mít foukání ochranného plynu pozitivní vliv na svar, ale může také způsobit jeho poškození.Role ochranného plynu při svařování laserem

Pozitivní účinky

  1. Správné foukání ochranného plynu účinně ochrání svarovou lázeň a sníží nebo dokonce zabrání oxidaci materiálu;
  2. Správné foukání ochranného plynu může účinně snížit rozstřik vznikající během procesu svařování;
  3. Správné foukání ochranného plynu může podpořit rovnoměrné šíření svarové lázně během tuhnutí. Svar tedy bude rovnoměrný a hezčí;
  4. Správné foukání ochranného plynu může účinně snížit stínící účinek oblaku kovových par nebo plazmového oblaku na laser a zvýšit efektivní míru využití laseru;
  5. Správné foukání ochranného plynu může účinně snížit pórovitost svaru. Pokud jsou správně zvoleny typ plynu, průtok plynu a metoda foukání, lze dosáhnout požadovaného účinku.


Nesprávné použití ochranného plynu však může mít na proces svařování nepříznivý vliv.

Negativní účinky

  1. Nesprávné foukání ochranného plynu může způsobit poškození svaru;
  2. Výběr špatného typu plynu může způsobit praskliny ve svaru a může také zhoršit mechanické vlastnosti svaru;
  3. Volba nesprávného průtoku plynu může způsobit závažnější oxidaci svaru (ať už je průtok příliš velký nebo příliš malý). Příliš vysoký průtok plynu může také způsobit vážné narušení svarové lázně vnější silou. To může vést k rozpadnutí nebo nerovnoměrnému zformování svaru;
  4. Volba nesprávné metody vyfukování plynu způsobí, že svarový plyn požadovaného nedosáhne ochranného účinku, nebo dokonce nebude mít účinek žádný. V extrémních případech může mít na tvorbu svarového spoje negativní vliv;
  5. V případě svařování zejména tenkých plechů má ochranný plyn vliv na provaření svaru. Nevhodně použitý ochranný plyn může významně snížit provaření materiálu.