Laserové značení a označování obalů potravin

30.06.2021

Bezpečnost potravin jednou z nejbedlivěji sledovaných oblastí. U nás i v celém světě se vyskytují problémy jako jsou nadměrné, nevhodné nebo dokonce zakázané přísady v potravinách. Výjimkou nejsou ani vysoký obsah karcinogenních látek nebo přímo  otrav způsobených potravinami. Z tohoto důvodu se celosvětově bezpečnost potravin pečlivě monitoruje. Dohledu neunikají ani  potravinářské materiály, bezpečnost výroby potravin, hygienické podmínky distribuce nebo obaly. Problémy způsobuje v neposlední řadě padělání obalů.

V zájmu lepší ochrany práv spotřebitelů a zájmů výrobců se státy a dohledové orgány dlouhodobě snaží o zavedení nových technologií do výroby a zejména znační obalů tak, aby byly výrobky snadněji sledovatelné v celém potravinářském a dodavatelském řetězci. Státy a podniky prosazují nové technologie v boji proti padělání a porušování předpisů.

Za účelem další standardizace se mění značení obalů, které musí obsahovat množství informací o obsahu, velikosti,datu výroby a spotřeby, místě původu apod.

Laserové značení se používá v balení potravin již téměř 20 let. Od nejstarších plastových a papírových obalů až po nápojové plechovky, lékařské obaly a obaly módní kosmetiky. Zde všude se používají pro značení lasery. Laserem se běžně značí krabice na bonbóny, balené vody i masové konzervy. Mnoho výrobků, které jsou běžné v našem životě prošlo nějakým způsobem laserovým značením.

Značení pomocí laserové technologie je rychlé, čitelné a zejména neodstranitelné. To pomáhá zabránit neautorizované změně data výroby, původu a dalších informací  a účinně zajistit bezpečnost potravin.