Využití laserového značení v průmyslu

07.06.2021

Laserové značkovací stroje jsou široce používány pro značení  materiálů v potravinářském, nápojovém, elektronickém, elektrotechnickém, automobilovém a stavebním průmyslu. Často se také využívají v medicíně a dalších průmyslových odvětvích. Různá průmyslová odvětví volí různé laserové značkovací stroje. Před výběrem laserového značkovací stroje musíme nejprve porozumět požadavkům daného průmyslového odvětví a typům různých laserových značkovacích strojů.

Nejčastěji používaným je VLÁKNOVÝ ZNAČKOVACÍ LASER. Ten lze využít téměř ve všech průmyslových odvětvích, má širokou škálu použití a představuje asi 80 % prodaných značkovacích laserů na trhu. Existuje jen několik málo odvětví, kde vláknový laser použít nelze. Jedná se především o oděvní a papírenský průmysl. CO2 LASERY nacházejí široké použití v kožedělném a textilním průmyslu, při zpracování plastů a papíru.

Kromě vláknových a CO2 laserů existují i další typy značkovacích laserů, které se liší vlnovou délkou laserového paprsku. Patří sem zejména UV lasery a polovodičové diodové lasery, například zelený laser. UV lasery a diodové lasery mají kratší vlnové délky a díky tomu je lze použít i pro popis materiálů, které na CO2 nebo vláknových laserech značit nelze nebo jen velmi obtížně. Jejich nevýhodou jsou nízké výkony a vyšší provozní náklady.