Vzduchem chlazená laserová svářečka?

31.03.2022

Laserová svářečka? vzduchem chlazená? Mnoho čtenářů nyní jistě nevěřícně kroutí hlavou. Zvykli jsme si totiž, že laserové svářečky jsou chlazené vodou a bereme to jako fakt. Nyní je čas tuto zažitou představu změnit.


První ruční laserové svářečky používaly k odvodu tepla vodní chlazení. Tato metoda je konstrukčně jednoduchá a snadná pro údržbu. Velmi přispěla k rozvoji trhu ručního laserového svařování od bodu "nula" do současného stavu. V průběhu používání však trh postupně zjistil, že vodou chlazená ruční laserová svářečky mají i nedostatky. Jejich nevýhodou je vysoká hmotnost, která brání skutečné mobilitě zařízení a přesně stanoven provozní podmínky, které limitují venkovní použití. V zimě chladicí kapalině hrozí zamrznutí, v létě údržbu znesnadňuje vysoká kondenzace.

S rostoucí poptávkou na trhu začali někteří výrobci uvažovat o použití vzduchem chlazených laserových zdrojů. Ve srovnání s vodou chlazeným řešením nevyžaduje vzduchem chlazený ruční laserový svařovací stroj další zařízení pro chlazení vodou, což výrazně snižuje objem a hmotnost zařízení a zároveň snižuje provozní náklady. Kromě toho poskytuje také pohodlí při přidávání funkcí, jako je čištění a řezání v pozdější fázi. Někteří lidé z oboru se domnívají, že vzduchem chlazené ruční laserové svařování je klíčem k dalšímu nahrazení trhu s argonovým obloukovým svařováním díky větším výhodám v oblasti nákladové efektivity a flexibilnějším scénářům použití (malé rozměry, přenosnost a rozšíření funkcí).

Většina současných laserových zařízení je vybavena chladicím zařízením, jehož účelem je udržovat konstantní teplotu klíčových součástí, zabránit změnám kvality paprsku způsobeným kolísáním teploty a poškození součástí v důsledku nadměrné teploty. U ručních laserových svařovacích strojů se způsob využití chlazení vzduchem k dosažení stejného účinku regulace teploty jako u vodního chlazení stal úzkým místem omezujícím průmyslové využití této nové koncepce. První, kdo toto technické úzké místo překonal, je světový lídr v oblasti vláknových laserů - společnost IPG. A právě v letošním roce se tato možnost poprvé začíná rozšiřovat do praktického využití. Ruční laserový svařovací stroj se vzduchem chlazeným řešením prodávaný společností Riselaser byl ověřen v provozu a v současnosti na něj spoléhá již více než 100 zákazníků.