Zakázkové řešení stroje na značení ocelových pravítek

31.03.2022

Případová studie vláknového laseru s netradiční pracovní plochou.

Před nedávnem se na nás obrátil jeden z našich zákazníků s požadavkem na sestrojení jednoduchého a uživatelky přívětivého řešení laseru s pracovní plochou 1000 x 100 mm. Důvod této netypické pracovní plochy je zcela prostý - zákazník pro své účely vyrábí ocelová pravítka a další stupnice a měřidla z oceli, hliníku a plastů s délkou do 100 cm.

Po otestování všech zákazníkem používaných materiálů jsme zvolili jako nejvhodnější typ laseru vláknový laser s vlnovou délkou 1060 nm a výkonem 30 W. Dalšího kroku se ujalo naše vývojové oddělení, které zpracovalo všechny požadavky zákazníka a připravilo koncept nového stroje. Tento koncept jsme zákazníkovi představili a po odsouhlasení jsme začali s jeho realizací.

V minulém týdnu jsme stroj předali zákazníkovi do užívání. Laser splňuje veškeré požadavky zadavatele, značení je rychlé a čitelné s přesností 0,03 mm na 100 cm.

Pokud i vy hledáte nestandardní řešení laserového značení, neváhejte se na nás obrátit. Rádi navrhneme uživatelky jednoduché řešení laserového stroje i pro vás.