Doplňky a volitelné příslušenství značicích laserů - 1. část

22.12.2021

Značicí lasery jsou výkonné stroje určené k rychlému značení různých materiálů. Zatímco vláknové lasery jsou určeny zejména pro značení kovů a tvrdých plastů, CO2 lasery jsou vhodné pro značení dřeva, kartonů, textilu apod. Jedna věc je ale oběma typům značicích laserů ale společná: s vhodným příslušenstvím a volitelnými doplňky dokážou zjednodušit práci a výrazně zvýšit svoji produktivitu práce.

V první části tohoto článku se zaměříme na takové příslušenství značicích laserů, které lze ve většině případů bez dalších nákladů pořídit k existujícím strojům a výrazně tak zvýšit jejich užitnou hodnotu a produktivitu. V druhé části článku se potom zaměříme na vybavení, o kteérm je naopak vhodné uvažovat již při nákupu stroje.

Bezpečnostní brýle k laseru

Bezpečnostní brýle k laseru sice nejsou prvkem, který by přímo zvýšil výrobní kapacitu značícího laseru, jedná se ale o základní prvek bezpečnosti práce. Brýle mohou být určeny pro práci s vláknovým laserem, CO2 laserem nebo pro oba dva typy laserů. Jednotlivé typy brýlí se liší ochrannou filtrační vrstvou, respektive tím, jakou vlnovou délku paprsku jsou schopny filtrovat. Pro práci se značícími lasery se v žádném případě nehodí ochranné brýle používané pro práci s laserovými nivelačními přístroji - jejich laserový paprsek má zcela jinou vlnovou délku. Brýle pro nivelační přístroje tedy svému majiteli nepřinesou žádnou ochranu.

Při používání brýlí nezapomínejte na to, že brýle jsou většinou navrženy jako ochrana proti odraženému laserovému paprsku. Nikdy se proto nedívejte přímo do zdroje laserového paprsku a to ani s ochrannými brýlemi!


Rotační osa

Rotační osa je zařízení, které umožňuje na značkovacím laseru značit válcovité předměty po jejich obvodu. S využitím rotační osy můžeme předmět označit po celém obvodu 360°.

Standardní rotační osy jsou osazeny sklíčidlem s průměrem 80 mm a jejich nosnost je cca 6 kg. V naší nabídce naleznete i rotační osy pro menší předměty se sklíčidlem 55 mm a nosností do 1 kg. Tyto rotační osy mohou být vybaveny pružinovým upínacím mechanizmem, který velmi urychluje upínání materiálu pro laserové značení. Vhodné jsou ale i pro opravdu drobné předměty jako například prstýnky, náramky apod.

Volitelně dokážeme zákazníkům nabídnout nestandardní rotační osy podle jejich požadavků.


Rotační stůl

Rotační stůl je alternativou k rotační ose. Nevyužívá se k rotování jednotlivých výrobků, ale jako zásobník. Laser s připojeným rotačním stolem pracuje tak, že po každém provedeném značení se stůl pootočí o nastavenou vzdálenost a tím se do pracovního prostoru stroje dostane nový výrobek. Celý proces značení se poté opakuje. Obsluha stroje, ať již člověk nebo automat, pak na opačné straně otočného stolu odebírá označené a vkládá nové výrobky.

Rotační stůl nalezne své uplatnění například při značení propisek, štítků a dalších drobných předmětů ve velkém množství.Pásový podavač

Pásový podavač laseru je zařízení, které umožňuje výrazně zvýšit produktivitu práce. Ruční zakládání materiálu je nahrazeno pásovým dopravníkem, který je většinou součástí celé výrobní linky.

Při využití laseru s pásovým dopravníkem je vhodné propojit laser s výrobní linkou a pro spouštění značení využít signál z řídícího sytému celé výrobní linky. Pokud takovýto signál nelze z jakéhokoliv důvodu využít, je možné dopravník vybavit optickou závorou, která značení sama při průjezdu výrobku spustí. Pokud je navíc dopravník vybaven enkodérem, lze provozovat značicí laser v režimu MOTF (Marking on the fly), tedy bez zastavení dopravního pásu.


Lineární stůl

Lineární pracovní stůl k laseru lze využít ke kusovému značení výrobků, které svou délkou neumožňují označení celého výrobku najednou. Lineární stůl se po provedeném značení první části výrobku posune o definovanou vzdálenost a laser začne značit druhou část. Tento proces se může opakovat. Je tedy jedno, zda laserem budete značit kontinuální obrazec nebo například jen oba konce měrky s délkou 100 cm.Druhou část článku se zaměřením na další doplňky značicích laserů naleznete zde.