Použití pulzního pevnolátkového laseru při čištění rzi

23.03.2022

Výrobní podniky se v každodenním provozu často setkávají s problémem koroze kovů a rzi, což vážně ovlivňuje životnost kovů a jejich výrobků a bezpečnost práce pracovníků. Kovové zpracovatelské díly během výroby, zpracování a přepravy snadno rezaví.


Rez je směs oxidů a hydroxidů, která se tvoří na povrchu kovu působením kyslíku a vody. Pro strojní zařízení je obtížné, aby se během provozu a skladování nedostalo do kontaktu s kyslíkem, vlhkostí nebo jinými korozivními médii ve vzduchu. Tyto látky způsobují elektrochemickou korozi na povrchu kovu a rezavění. Například u železa vzniká červená rez, u mědi zelená rez a u hliníku se vytváří bílá rez

.
Pro experimenty s laserovým čištěním červené rzi byl použit pulzní laser s výkonem 200 W RL-CP200W. Opakovací frekvence byla nastavena na 10 kHz. Teplota materiálu po čištění byla 35 °C a červená rez byla v podstatě odstraněna.